Monitorowanie powodzi

Monitorowanie powodzi

Tło projektu

Powódź jest jedną z największych katastrof występujących na różnych obszarach świata, powodującą znaczne straty materialne, zniszczenie drzew oraz zagrażającą życiu. W celu skutecznego monitorowania poziomu wody i opadów w czasie rzeczywistym, opracowano system monitorowania powodzi w Austrii. Zapora Chorinsky-Klause, zlokalizowana w dolinie Weißenbach, odgrywa ważną rolę w ochronie okolicznych osiedli przed powodziami od czasów jej wybudowania na początku XIX wieku. Jednak ze względu na odległość i trudności w dostępie, utrzymanie skutecznego zarządzania tym obszarem w szczególności w okresie zimowym było wyzwaniem. Współpraca między Hartl Consulting a firmą Milesight ma na celu dostarczenie danych i zarządzanie w czasie rzeczywistym, zapewniając wygodny dostęp do informacji. Dzięki wykorzystaniu technologii LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), wprowadzono bardziej efektywne rozwiązanie monitorowania powodzi, które gromadzi dane na temat poziomu wody w odpowiednim czasie i generuje raporty, umożliwiając lepsze zarządzanie sytuacją.

Wyzwania

Ograniczony zasięg sieci

Zasięg sieci jest niewielki, a na obszarze objętym projektem nie ma dostaw energii elektrycznej. Poza tym, wdrożenie sieci przewodowej jest często dość kosztowne i wymaga długiego czasu.

Czasochłonność i pracochłonność

Powódź występuje, gdy woda wylewa się z rzeki, jeziora lub w wyniku intensywnych opadów deszczu i może się zdarzyć o każdej porze roku. Konieczne są częste kontrole i zarządzanie. W tym przypadku jest to jednak trudne, ponieważ Chorinsky-Klause znajduje się w bardzo odległej dolinie w Alpach Austriackich i prowadzi do niego tylko mała droga gruntowa.

Rozwiązanie

W dzisiejszych czasach monitorowanie powodzi w czasie rzeczywistym jest niezwykle istotne i możliwe do osiągnięcia. Dane dotyczące stanu wody mogą być monitorowane zdalnie za pomocą bezprzewodowych czujników i bramek, które wykorzystują sieć LoRaWAN do przesyłania zgromadzonych informacji do dedykowanej aplikacji. Opracowany system umożliwia wykorzystanie nowoczesnych czujników w monitorowaniu stanu wody w czasie rzeczywistym. Inicjatorzy projektu są niezwykle zadowoleni z możliwości otrzymywania danych z tego źródła wody. Wcześniej nie było dostępne żadne narzędzie do sprawdzania poziomu wody w zaporze bez konieczności fizycznego udania się na miejsce. To znacznie ułatwia wykrywanie nadchodzących powodzi i ostrzeganie mieszkańców, a także analizowanie przeszłych zdarzeń.

Zalety

Oszczędność czasu i kosztów

Ponieważ zapora jest bardzo oddalona, trudno jest się tam dostać i można zaoszczędzić wiele czasu, ponieważ ludzie nie muszą sprawdzać lokalizacji tak często jak wcześniej.

Dane i ostrzeżenia w czasie rzeczywistym

Wcześniej nie było możliwości sprawdzenia poziomu wody w zaporze bez udania się na miejsce. Teraz nie tylko pracownicy mogą zbierać szczegółowe dane o tym potoku, ale również osada może zostać ostrzeżona o nadchodzącej powodzi.

Spostrzeżenia i zarządzanie oparte na danych

Dzięki udostępnieniu wielu danych, takich jak poziom wody, opady, temperatura itp. łatwiej jest zaplanować dalsze działania. Dzięki wykorzystaniu niezbędnych danych, pracownicy mogą archiwizować zapisy dotyczące dokumentacji zdarzeń powodziowych oraz analizować przeszłe zdarzenia w celu lepszego zarządzania.

Zastosowane produkty

UG67 Outdoor LoRaWAN® Gateway

EM500-UDL Ultrasonic Distance/Level Sensor

EM500-SWL Submersible Water Level Sensor

Monitorowanie lodówek medycznych

Rozwiązanie do monitorowania temperatury jest stosowane w celu poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i zgodności z przepisami w całej Australii.

Przeczytaj artykuł

Zdalna Irygacja

Monitorowanie wilgotności, temperatury i przewodności elektrycznej gleby w winnicy celu uzyskania zdalnego nawadniania.

Przeczytaj artykuł

Inteligentne Szklarnie

Rozwiązanie Smart Greenhouse pomaga szklarniom osiągnąć kontrolę temperatury i zarządzanie wentylacją, co poprawia wydajność produkcji.

Przeczytaj artykuł

Co możemy zrobić
dla Twojego Biznesu?

Pytania? Chętnie odpowiemy. Nasi inżynierowie, specjaliści i konsultanci pomogą odkryć rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb biznesowych. Od prostego wsparcia do skomplikowanych transformacji w przemysł 4.0 – pomagamy zrobić więcej.

Dziękujemy za przesłanie do nas wiadomości
Wygląda na to że coś poszło nie tak :(
Logo IoT Solution - białe
IoT Solution sp. z o.o.
Oddział Warszawa: Ożarowska 40/42, Magazyn G, 05-850 Duchnice
Oddział Lublin: ul. Tomasza Zana 39A, Lublin (20-634)
NIP: 7123416813 | REGON 388504524
Sąd Rejonowy dla m.st. Lublin w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS: KRS0000891157, kapitał zakładowy 15 000 zł
© 2023 IoT Solution sp. z o.o.
All rights reserved.
Kontakt :
email : serwis@iotsolution.pl
telefon : +48 735-976-468
LinkedIn icon